top of page
logo_ruskea.png

yhdistys perustettiin 26. elokuuta 2017 Kemiössä.

 

Yhdistyksen tarkoituksena ja toimintamuotoina ovat:

• perinteisten, luonnonmukaisten parkitusmenetelmien ja kulttuurin vaaliminen ja edistäminen,

• perinnenahkurien yhteistyön lisääminen,

• ekologisten, eettisten sekä kestävien työtapojen ja materiaalien tuominen suuren yleisön tietoisuuteen,

• yhteistyö metsästäjien, kalastajien ja tilallisten kanssa, oikeiden käsittelytapojen ja raakamateriaalin talteenoton opettaminen sekä tiedon lisääminen,

• kaikkien eläinperäisten ei-syötävien luonnontuotteiden hyödyntäminen ja jatkojalostaminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi mm. antaa ammatillista tukea, välittää tietoa, järjestää koulutusta, näyttelyitä, opintomatkoja sekä edistää alan toimijoiden välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä.

Föreningen SUOMEN PERINNENAHKURIT RY – FINLANDS TRADITIONELLA GARVARE RF grundades den 26 augusti 2017  i Kimito.

 

Föreningens syfte och verksamhetsformer är att:

• värna och främja traditionella, naturenliga garvningsmetoder och garvningskulturen,

• öka samarbetet mellan traditionella garvare,

• ge den stora allmänheten mera kännedom om ekologiska, etiska och hållbara arbetsmetoder och material,

• samarbete med jägare, fiskare och markägare, och lära ut rätta och riktiga hanteringsmetoder och hur man tar till vara råmaterial samt att ge mera kunskap,

• att utnyttja och vidareförädla alla icke-ätbara naturprodukter som härstammar djur.

Föreningen kan för att fullfölja sitt syfte bland annat ge yrkesmässigt stöd, förmedla information, anordna utbildning, utställningar, studieresor samt främja samverkan och samarbetet mellan aktörerna i branschen

bottom of page